Bản ghi nhớ hợp tác giữa LONDON GEOCHRONOLOGY CENTRE (LGC) và CEAE

Ngày 15/2/2017 GS. Andrew Carter giám đốc của trung tâm LONDON GEOCHRONOLOGY CENTRE (LGC) có chuyến thăm và làm việc với Trung tâm Phân tích, Thí nghiệm Công nghệ cao đại diện là giám đốc trung tâm PGS. TS Trần Thanh Hải. Tại buổi làm việc hai bên đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa LGC và CEAE. Nội dung chính của buổi hợp tác về khoa học và công nghệ. LGC sẽ chuyển giao công nghê và đào tạo nhân lực cho CEAE đồng thời hai bên sẽ công nhận lẫn nhau về định tuổi tuyệt đối U – Th -Pb.

 

Trả lời

Bài Viết Liên Quan