Các phòng tin

 • PTN thủy động lực học

  PTN thủy động lực học

  Chức năng, năng lực Chức năng nhiệm vụ - Nghiên cứu ứng dụng các vật liệu mới, công nghệ mới trong thiết kế, thi công công trình bảo vệ bờ. - Nghiên cứu các vấn đề thuộc diễn biến lòng sông ở trạng thái tự nhiên và sau khi có công trình, quy luật hình thái sông; động lực dòng sông; sự ổn định … Đọc Thêm

 • Phòng TN chất lượng MT

  Phòng TN chất lượng MT

  Máy phát xạ huỳnh quang tia X (XRF) Máy phát xạ huỳnh quang tia X được sử dụng rất rộng rãi trên thế giới để phân tích thành phần nguyên tố của vật liệu mà không phụ thuộc vào liên kết hoá học của chúng. Máy phân tích huỳnh quang tia X của hãng XEPOS dùng để bán định lượng tất cả các nguyên tố … Đọc Thêm

 • Phòng tuyển từ

  Phòng tuyển từ

   The Frantz LB-1 Thiết bị tuyển từ The Frantz Lb -1 sử dụng cho tuyển từ khô dựa vào nguyên lý từ tính của vật liệu. Vật liệu cần tuyển sẽ đi qua máng nghiêng qua trường từ của máy. Dựa vào tính chất từ tính của vật liệu, vật liệu sẽ được phân tách thành vật liệu từ tính và vật liệu không từ. … Đọc Thêm

 • Phòng lazer quang phổ phát xạ Plasma – Khối phổ cảm ứng ( LA- ICP-MS)

  Phòng lazer quang phổ phát xạ Plasma – Khối phổ cảm ứng ( LA- ICP-MS)

  LA-ICP-MS Laboratory (Laser Ablation Inductively Coupled Mass Spectrometry ) Intrument: Ø The Thermo Scientific iCAP Q ICP-MSØ  Laser Ablation Khi kết nối với LA, hệ thống LA-ICP-MS có thể phân tích được các mẫu rắn. Mẫu được ion hóa thành ion (+) trong nguồn Plasma nhiệt độ cao. … Đọc Thêm

 • Phòng Sem

  Phòng Sem

  SEM Phòng SEM trực thuộc Trung tâm phân tích, thí nghiệm công nghệ cao Trường Đại học Mỏ - Địa chất có thể đo SEM với độ phóng đại cao. Cùng với các công cụ SEM tiên tiến và đặc biệt tại Việt Nam và trên thế giới: EDS (Energy Dispersive System) và EBSD (Electron Backscatter Diffaction). Phủ … Đọc Thêm

 • Phòng TNDK – KTN

  Phòng TNDK – KTN

  Kính hiển vi Axio Scope             Người quản lý: Từ khóa: Carl Zeiss, Axio Scope A1, Kính hiển vi điện tử phân cực Mô tả thiết bị: Carl Zeiss: Axio Scope A1 Các tính năng ·         Là một kính hiển vi điện tử phân cực … Đọc Thêm

 • Phòng gia công mẫu

  Phòng gia công mẫu

  Máy cắt mẫu STRUERS Labotom-3           Người quản lý: Từ khóa: Máy cắt mẫu, Labotom-3, Struers Mô tả thiết bị: Máy cắt mẫu STRUERS Labotom-3 Các tính năng ·         Labotom-3 có mô tơ cắt công suất 3.0 kW/ 3.2 kW và dùng đĩa cắt … Đọc Thêm