Thiết bị chính

  • Phòng quang phổ phát xạ Plasma – Khối phổ ( LA- ICP-MS)

    Phòng quang phổ phát xạ Plasma – Khối phổ ( LA- ICP-MS)

    LA - ICP-MS sử dụng để phân tích nồng độ của hầu hết các kim loại trong bảng hệ thống tuần hoàn kim loại ở nồng độ thấp ppt (phần tỷ): Phạm vi phân tích: phần tỷ. Hiệu quả vượt trội so với những kỹ thuật phân tích khác. Phân tích đồng vị nhanh chóng. Khoảng dải phân tích rộng … Đọc Thêm

  • Kính hiển vi điện tử quét (SEM)

    Kính hiển vi điện tử quét (SEM)

    Kính hiển vi điện tử quét (SEM)   Chúng ta có thể làm gì với SEM?   Mắt người bình thường có thể quan sát những vật nhỏ nhất khoảng 1mm. Với các vật nhỏ hơn, chúng ta cần tới các công cụ hỗ trợ như kính hiển vi quang học hoặc kính hiển vi điện tử. Kính hiển vi điện tử thì … Đọc Thêm