Phòng lazer quang phổ phát xạ Plasma – Khối phổ cảm ứng ( LA- ICP-MS)

LA-ICP-MS Laboratory
(Laser Ablation Inductively Coupled Mass Spectrometry )

  1. Intrument: Ø The Thermo Scientific iCAP Q ICP-MSØ  Laser Ablation

Khi kết nối với LA, hệ thống LA-ICP-MS có thể phân tích được các mẫu rắn.

Mẫu được ion hóa thành ion (+) trong nguồn Plasma nhiệt độ cao. Sau đó dòng ion này được hướng đi vào thiết bị tách ion (+), loại bỏ phần lớn các phần tử trung hòa. và các photon.

Dòng ion tiếp tục được hướng vào thiệt bị tách các ion cản trở – ion đa nguyên tử (polyatomic) bằng cơ chế va đập suy giảm năng lượng.

Các ion còn lại sẽ di chuyển tiếp vào bộ phân tách khối theo m/z, tách khối từ 2 – 250 amu và các khối này được ghi nhận lại bởi detecor gồm các diod quang

 

Hệ thống khối phổ plasma LA- ICP-MS

Ứng dụng hệ thống LA – ICP – MS tại CASE

Mới đưa vào hoạt động vào đầu năm 2016, CASE đang và sẽ triển khai ứng dụng hệ thồng LA- ICP-MS vào phân tích mẫu trên một số lĩnh vực như sau:

  • Định tuổi tuyệt đối
  • Phân tích thành phần nguyên tố, hầu hết các nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn
  • ­ Phân tích nguyên dạng hợp chất kim loại gắn với gốc hữu cơ (hợp chất hữu cơ kim loại)
  • ­ Phân tích vết đồng vị của kim loại để truy tìm nguồn gốc thực phẩm.

Trả lời

Bài Viết Liên Quan