Phòng Sem

SEM

Phòng SEM trực thuộc Trung tâm phân tích, thí nghiệm công nghệ cao Trường Đại học Mỏ – Địa chất có thể đo SEM với độ phóng đại cao. Cùng với các công cụ SEM tiên tiến và đặc biệt tại Việt Nam và trên thế giới: EDS (Energy Dispersive System) và EBSD (Electron Backscatter Diffaction).

  • Phủ vàng hoặc phủ carbon mẫu
  • Chụp ảnh SEM với độ phóng đại cao
  • Phân tích cấu trúc, vi cấu trúc
  • Phân tích thành phần hàm lượng nguyên tố

Vận hành nhanh chóng an toàn với hệ thống làm lạnh riêng. Các đặc tính của thiết bị đạt tiêu chuẩn bao gồm tự điều chỉnh các thông số như Focus/ Stigmator/ Gun…

Phòng SEM không chỉ phục vụ cho các hoạt động nghiên cứu của các chuyên ngành địa chất học mà còn phục vụ cho các chuyên ngành khác của Trung tâm và của Trường cũng như đáp ứng các yêu cầu của đơn vị ngoài.

Trả lời

Bài Viết Liên Quan