Lịch sử hình thành

Trung tâm Phân tích, Thí nghiệm Công nghệ cao được thành lập theo Quyết định số 665/QĐ-MĐC của Hiệu trưởng ngày 06 tháng 6 năm 2016 trên cơ sở sáp nhập Phòng thí nghiệm Nghiên cứu khoa học Địa chất và Phòng thí nghiệm Dầu khí khối thượng nguồn thuộc Trường Đại học Mỏ – Địa chất. Trung tâm có chức năng phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, tiến hành các dịch vụ khoa học công nghệ, các hợp đồng sản xuất trong và ngoài Trường; thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Tầm nhìn, định hướng trong giai đoạn tới của đơn vị

– Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, mở rộng, nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả các trang thiết bị hiện đại của Trung tâm. Trở thành trung tâm phân tích thí nghiệm hàng đầu Việt Nam.

– Tăng cường hợp tác với các Tổ chức NCKH trong và ngoài nước nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu và trao đổi khoa học.

– Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, các công bố khoa học góp phần quảng bá hình ảnh nhà Trường.

 

Trung tâm Phân tích Thí nghiệm Công nghệ cao

 Văn phòng:·Nhà E, khu A, Trường Đại học Mỏ – Địa chất

  • Địa chỉ:Số 18, phố Viên,·phường Đức Thắng, quận Bắc Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 04.32191725

 Fax: 04.32191725

 E-mail: ttpttncnc@humg.edu.vn

 

Trả lời

Bài Viết Liên Quan