Đo chỉ tiêu thạch vật lý

Đo độ thấm điểm

Thiết bị đo độ thấm điểm PPP-250 của hãng Corelab

  • Đo độ thấm trực tiếp ngoài hiện trường
  • Đo độ thấm theo chế độ dòng không ổn định công nghệ số
  • Điều khiển quá trình bằng tay
  • Thiết bị sử dụng được ngoài thực địa
  • Dải độ thấm: 0.001 mD tới 1 D
   

 

 

 


 

Đo độ rỗng, độ thấm mẫu lõi hình trụ

Thiết bị đo độ thấm khí UltraPerm-500

Đặc tính

–          Đo độ thấm theo chế độ dòng ổn định công nghệ số

–          Điều khiển quá trình bằng máy tính

–          Dải độ thấm: 0.001 mD tới 40 D

 

 

Thiết bị đo độ rỗng mẫu lõi hình trụ

Model: PORG-200, hãng Corelab, Mỹ

Đo độ rỗng bằng sử dụng định luật Boyle

Đặc tính

–          Đo độ rỗng theo định luật Boyle

–          Đo độ rỗng của mẫu trụ tiêu chuẩn đường kính 1’’ và 1.5’’

–          Dải đo lớn

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Bài Viết Liên Quan