NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TÊN TIẾN TRONG KHOA HỌC TRÁI ĐẤT, VẬT LIỆU VÀ MÔI TRƯỜNG (HiTech-CEAE)

Tên nhóm: “Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong Khoa học trái đất, Vật liệu và Môi trường” (tên Tiếng Anh: EResearch and Advanced Technology Applications in Environmental, Material and Earth Sciences: HiTech-CEAE). Ngày thành lập: 11/5/2022

Trưởng nhóm: PGS.TS Bùi Hoàng Bắc

Email: buihoangbac@humg.edu.vn

Mục tiêu nghiên cứu:

– Nhằm tăng cường công tác nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tiên tiến, các thiết bị phân tích hiện đại được trang bị tại Trung tâm Phân tích, Thí nghiệm Công nghệ cao (CEAE), trường Đại học Mỏ – Địa chất và các Phòng phân tích uy tín khác trên thế giới trong lĩnh vực Khoa học trái đất, Vật liệu và Môi trường.

– Giúp HiTech-CEAE chủ động và thuận lợi trong việc thực hiện đề tài NCKH các cấp, các đề tài đặt hàng chuyên sâu, các đề tài hợp tác trong và ngoài nước, cũng như các đề tài giao thoa, liên ngành liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu của nhóm.

– Tăng cường số lượng bài báo công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín thuộc danh mục trong Web of Science, Scopus, các tạp chí uy tín trong nước và các báo cáo tại Hội nghị chuyên ngành.

– Tạo ra các sản phẩm mới, vật liệu mới; Tăng cường đăng ký các bằng sáng chế, sở hữu trí tuệ

– Hỗ trợ đào tạo các học viên cao học, NCS trong lĩnh vực Khoa học trái đất, Vật liệu và Môi trường.

– Góp phần quảng bá hình ảnh Nhà trường thông qua các hoạt động chuyên môn của Nhóm.

Đối tượng nghiên cứu: 

Các vấn đề liên quan trực tiếp và giao thoa giữa các lĩnh vực về Khoa học Trái đất, Vật liệu tự nhiên và nhân tạo, vấn đề về xử lý môi trường, môi trường đất, nước, không khí.

Kế hoạch phát triển nhóm

a) Phát triển tổ chức nhóm nghiên cứu:

– Nhóm nghiên cứu sẽ có kế hoạch kiện toàn và bổ sung nhân sự theo từng giai đoạn phù hợp các định hướng nghiên cứu của nhóm.

b) Nâng cao năng lực đội ngũ nhân lực:

– Nhóm sẽ lập kế hoạch bồi dưỡng để nâng cao chất lượng đội ngữ nhân lực là các thành viên nghiên cứu của nhóm thông qua việc trao đổi học thuật, hợp tác NCKH với các đơn vị trong và ngoài nước.

Danh sách thành viên nhóm nghiên cứu mạnh HiTech-CEAE

(Kèm theo Quyết định số: 401/QĐ-MĐC ngày 11 tháng 5 năm 2022)

Tổng số thành viên: 22  trong đó: số thành viên có trình độ từ TS trở lên: 19; số thành viên đang làm việc ngoài nước: 03

   

Trả lời

Bài Viết Liên Quan