Hợp tác giữa Đại Học Mỏ Địa Chất Hà Nội – Đại Học Đồng Tế – Thượng Hải

Trong khuôn khổ chương trình trao đổi hợp tác nghiên cứu khoa học giữa Trung tâm Phân tích, Thí nghiệm Công nghệ cao – Trường Đại học Mỏ – Địa chất và Phòng phân tích trọng điểm địa chất biển, Đại học Đồng Tế. Với mục đích trao đổi kinh nghiệm và tăng cường cơ hội hợp tác với đồng nghiệp tại Trung Quốc, ngày 11/7/2023 TS Nguyễn Hữu Hiệp đã có buổi thuyết giảng và trao đổi học thuật tại Khoa Khoa Học Trái Đất và Hải Dương – Trường Đại Học Đồng Tế (School of Ocean and Earth Science – Tongji University).  

Trả lời

Bài Viết Liên Quan