Nhân sự

Trung tâm Phân tích, Thí nghiệm Công nghệ cao có đội ngũ cán bộ với trình độ chuyên môn cao được đào tạo từ các nền giáo dục tiên tiến như Đức, Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc… Ngoài ra, Trung tâm có sự hỗ trợ, hợp tác của đội ngũ các nhà khoa học hàng đầu của Trường Đại học Mỏ – Địa chất cũng như của các đơn vị hợp tác trong nước và quốc tế.

Danh sách cán bộ

  1. PGS. TS. Bùi Hoàng Bắc – Giám đốc Trung tâm
  2. TS. Nguyễn Hữu Hiệp– Phó giám dốc
  3. TS. Nguyễn Bách Thảo – Trưởng phòng Địa chất thủy văn và Môi trường
  4. TS. Lê Thị Duyên – Trưởng phòng Phân tích
  5. TS. Bùi Vinh Hậu
  6. TS. Nguyễn Khắc Du
  7. ThS. Trịnh Thế Lực – Nghiên cứu viên

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

PGS. TS. Bùi Hoàng Bắc

 PHÓ GIÁM ĐỐC

     TS. Nguyễn Hữu Hiệp

Trưởng phòng Địa chất thủy văn

 TS. Nguyễn Bách Thảo

Trưởng phòng Phân tích

TS. Lê Thị Duyên

Trưởng phòng Phân tích

TS. Nguyễn Khắc Du

 

TS. Bùi Vinh Hậu

ThS. Trịnh Thế Lực

Trả lời

Bài Viết Liên Quan