Phòng tuyển từ

 The Frantz LB-1

Thiết bị tuyển từ The Frantz Lb -1 sử dụng cho tuyển từ khô dựa vào nguyên lý từ tính của vật liệu.

Vật liệu cần tuyển sẽ đi qua máng nghiêng qua trường từ của máy. Dựa vào tính chất từ tính của vật liệu, vật liệu sẽ được phân tách thành vật liệu từ tính và vật liệu không từ. Vật liệu từ tính sẽ bị ảnh hưởng của trường từ và trọng lực nên sẽ dịch chuyển theo phần máng nghiêng có trường từ. Vật liệu không từ chỉ bị ảnh hưởng của trọng lực nên đi theo máng nghiêng xuống cốc đựng mẫu.

Tùy vào mục đích tuyển ra vật liệu từ tính hay tuyển vật liệu không từ ta có thể thay đổi độ mạnh từ trường với việc thay đổi cường độ dòng điện cộng với thiết lập góc nghiêng và chế độ rung.

Thông số của máy

  • Nguồn điện: 110-120 Vac, 3.0 A, 50-60 Hertz
  • Kích thước: 16x32x34 inches hay (41x84x86 cm)
  • Khối lượng: 329 lbs (150 kg)

Trả lời

Bài Viết Liên Quan