Quy mô, lĩnh vực hoạt động

Nghiên cứu khoa học địa chất

Với máy móc và trang thiết bị hiện đại trung tâm phân tích các chỉ tiêu của các ngành khoa học Địa chất gồm:

 • Định tuổi tuyệt đối U – Th – Pb (LA – ICP – MS)
 • Gia công + Phân tích mẫu khoáng tướng, lát mỏng thạch học, mẫu vụn (khô và ướt). Nghiên cứu đặc tính vật lý thach học: đo các chỉ tiêu thạch học vật lý của đất đá.
 • Chụp ảnh thạch học bằng kính hiển vi điện tử quét SEM
  • Mô tả chi tiết vi cấu tạo và hệ thống lỗ rỗng
  • Mô tả chi tiết các mẫu đặc biệt
  • Phân tích thành phần nguyên tố
  • Ảnh SEM
 • Định tuổi tuyệt đối, phân tích thành phần nguyên tố LA- ICP-MS
 • Phân tích đánh giá chỉ tiêu môi trường
 • Khoáng sản
 • Địa chất thủy văn địa chất công trình

Vật liệu tiên tiến

Trả lời

Bài Viết Liên Quan