Phòng quang phổ phát xạ Plasma – Khối phổ ( LA- ICP-MS)

LA – ICP-MS sử dụng để phân tích nồng độ của hầu hết các kim loại trong bảng hệ thống tuần hoàn kim loại ở nồng độ thấp ppt (phần tỷ):
Phạm vi phân tích: phần tỷ.
Hiệu quả vượt trội so với những kỹ thuật phân tích khác.
Phân tích đồng vị nhanh chóng.
Khoảng dải phân tích rộng (<ppt-1ppm).
Ứng dụng ngày càng được mở rộng.

Ứng dụng chính của hệ thống LA – ICP – MS tại trung tâm CEAE: Định tuổi tuyệt đối của đá

Trả lời

Bài Viết Liên Quan