Nghiên cứu khoa học

 • Hợp tác Quốc tế

  Hợp tác Quốc tế

  Công tác NCKH và hợp tác quốc tế Trung tâm Phân tích, Thí nghiệm Công nghệ cao đã hợp tác quốc tế với các Trường Đại học, Các viện và các Trung tâm khoa học trong nước cũng như nước ngoài. Hợp tác với Trung tâm thí nghiệm London của Đại học Open (Anh Quốc) trong việc hỗ trợ kỹ thuật vận hành … Đọc Thêm

 • Chỉ tiêu phân tích

  Chỉ tiêu phân tích

  Hướng dẫn gửi mẫu Tình trạng của mẫu thử là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng kết quả phân tích. Vì vậy, mẫu gởi đi kiểm nghiệm nên được chọn lựa và bảo quản một cách cẩn thận và hợp lý. Để gửi mẫu về Trung tâm phân tích vui lòng lưu ý những điều sau khi gởi … Đọc Thêm

 • Hướng dẫn gửi mẫu

  Hướng dẫn gửi mẫu

  Hướng dẫn gửi mẫu Tình trạng của mẫu thử là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng kết quả phân tích. Vì vậy, mẫu gởi đi kiểm nghiệm nên được chọn lựa và bảo quản một cách cẩn thận và hợp lý. Để gửi mẫu về Trung tâm phân tích vui lòng lưu ý những điều sau khi gởi … Đọc Thêm

 • bài báo khoa học khác

  Đọc Thêm

 • bài báo ISI

  Đọc Thêm

 • Đề tài

  Đọc Thêm